Christiane Vilhelmine Josephsdatter Stormhevel

1821-12-01 Besser på Samsø