Foredrag

 

Forskellige genealogiske foredrag med hhv. Gitte Bergendorff Høstbo og Peter Wodskou Christensen

 

Foredrag med Gitte Bergendorff Høstbo

1. Ny i Slægtsforskning
Et foredrag om at begynde sin slægtsforskning og hvad der kan være godt at bruge af kilder – både dem der ligger på internettet – men også dem som stadig befinder sig på arkiverne.

2. Hvad kan skudmålsbøgerne fortælle os om vore aner. NYT
Foredraget handler om hvorfor nogen havde skudsmålsbøger, hvad indeholder skudsmålsbøgerne af informationer om vore aner og hvor kan vi finde skudsmålsbøger hvis ikke vi selv har arvet dem fra vores forfædre m.m..

3. Sådan fandt jeg min svenske slægt.
Om at søge efter anerne i Sverige. Fradraget krydres med masser af gode links samt historier fra egen oplevelse med at finde anerne i slægten.

4. Slægtsforskning i Norden.
Vi kigger på hvad Nordens lande har at byde af gode hjemmesider. Vi bevæger os også til England og USA og foredraget krydres med fortællinger af egne oplevelser med at finde disse aner i Norden.

5. Arveligheden i slægtsforskning.
Foredraget handler om genetik og om at fået taget en DNA-prøve og hvad DNA betyder. Hvad kan en DNA-prøve fortælle os om slægten og om anerne. Der fortælles om egne oplevelser ved at få taget en sådan DNA-prøve.

6. Er din hest død så stå af.
Et foredrag der handler om at udvandre og det mod der skulle til for at ændre sit nuværende liv og begynde et helt ny tilværelse – et helt andet sted i verden.

7. Forbrydere og fruentimmere.
Foredraget handler om forbrydere og offentlige fruentimmere og om historierne bag disse og om straffene.

8. Forbrydelsens ansigt.
Foredraget “Forbrydelsens Ansigt” tager afsæt i de fotos og historier, der er i bogen “Forbrydelsens Ansigt” samt historien om bogens tilblivelse.

9. Fanger fra Vestindien
Fra 1853 til 1917 ankom der ca 30 fanger til Danmark fra de danske øer i Vestindien. Begik man dengang alvorlig kriminalitet på de tre øer, så kunne det betyde afsoning i Danmark. I foredraget berettes der om fangernes skæbne før og efter salget af øerne til USA for 100 år siden. Gitte fortæller særligt om den sidste sorte fange, der blev løsladt i 1923, Hezekiah Smith. et menneske som efter salget pludselig ikke længere havde et fædreland.

10. Skillingsviser og skudsmålsbøger (begge foredrag eller hver for sig).
Skudsmålsbøger: Hvad kan skudsmålsbøgerne fortælle os om vore aner? Og hvor finder vi skudsmålsbøger fra anerne, hvis vi ikke selv har arvet nogen. Med Forordning om Skudsmålsbøgernes Indførelse for Tjenestetyender af 5. september 1832, blev det bestemt, at alle tjenestefolk skulle have en skudsmålsbog. Det var en lille fortrykt bog, hvori mange forskellige attester kunne indføres. Foredraget kommer ind på hvilke attest og hvad man kan finde af historier, når man først har fundet en skudsmålsbog fra ens ane.
Skillingsviser: Hvordan kan skillingsviserne fortælle om de historier der hurtigt blev glemt eller gjorde de? En skillingsvise var en vise publiceret som tryksag. Viserne var populære fra det 16. århundrede til begyndelsen af det 20. århundrede. I foredraget kommer vi til at se og høre skillingsviser og hvem ved måske er det netop din ane der synges om?

11. Den spanske syge Den Spanske Syge var en pandemi, der rasede i 1918. Over 50 millioner døde, heraf 14.000 danskere. Sygdommen spredtes til store dele af verden og ikke bare til Europa, Nordamerika og Asien, men også til Alaska og øer i Stillehavet og havde dermed karakter af en pandemi. Hvilken betydning har den spanske syge for os der lever idag. Hør historien og om nogle af de familier der blev ramt.

12. Jul.
Vi hører om julens traditioner og synger julens sange sammen.

13. Et foredrag som laves lige efter dit/jeres ønske.

Hvis I ønsker et af Gittes ovenstående foredrag eller et foredrag, der kan laves efter jeres ønske, kan hun kontaktes på :

janhb@mail.danbbs.dk

———————————————————————————————————–

Foredrag med Peter Wodskou Christensen

1. Slægtsforskning
Peter Wodskou vil dels belyse udvalgte kilder som slægtsforskeren kan drage nytte af ved en generel gennemgang og ved eksempler. Hovedvægten vil blive lagt på en indføring i brugen af skifte- og fæstevæsen, retsbetjentearkiver og kilder til ejendomshistorie. Herudover vil der blive givet eksempler på, hvad ens slægtsforskning kan føre til – ikke mindst til inspiration. Disse eksempler tager udgangspunkt i nogle enkelte personers skæbner, hvor de følges fra vugge til grav. Her vil man kunne få indblik i adskillige kildegrupper, der ikke hører til de mest benyttede blandt slægtsforskere, men ikke desto mindre har de været en uvurderlig hjælp til at gøre disse aner til andet end blot et navn på anetavlen med de gængse stamdata. Der vil naturligvis blive mulighed for at stille spørgsmål.

2. Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner….
Historier fra egen slægtsforskning hvor eksemplerne tager udgangspunkt i aner, som i første omgang syntes umulige at komme videre med. Men ved ihærdig søgen i mindre benyttede arkivfonds er det lykkedes at finde nye – både spændende og bevægende – oplysninger til slægtshistorien.

Hvis I ønsker et af Peters ovenstående foredrag eller et foredrag, der kan laves efter jeres ønske, kan han kontaktes på :

pwc@sa.dk