Helsingør Byfoged af mandlige og kvindelige forbrydere fra perioden 1868-1919

Helsingor

Fotografiportrætter fra Helsingør Byfogede af mandlige og kvindelige forbrydere fra perioden 1868-1919

“Fotografiportrætter fra Helsingør Byfogede af mandlige og kvindelige forbrydere fra perioden 1868-1919” er en digitaliseret version af de ca. 700 fotos af kvinder og mænd, der befinder sig i to forbryderalbum samt de to sagsrækker ”Domsakter i politiretssager” og ”Domsakter i Ekstraretssager” med Helsingør Byfogede som proveniens og som nu befinder sig på Statens Arkiver.

Udgivet af Genealogisk Forlag
v/ Peter Wodskou og Gitte Bergendorff Høstbo

ISBN: 978-87-92434-03-6

Pris: 50 kr. + porto

Fotos fra CD’erne sælges også separat som TIFF-fil eller JPEG-fil, hvis enkelt-fotos ønskes. Pris. 25.- kr. stk.

Kan bestilles ved henvendelse til janhb@mail.danbbs.dk