Mere om fruentimmer-projektet

På denne CD ses kopier af de 218 fotos af kvinder, som befinder sig i et stort fotoalbum samlet af Københavns Politi 1880 og som nu befinder sig på Statens Arkiver.

På albummets forside er følgende tekst anført:
”Photografi – Portrætter af offentlige og andre løsagtige fruentimmere 1880”

Endvidere indeholder CD’en et navneregister udarbejdet på baggrund af de ca. 4000 bevarede sager fra perioden 1833-1906.

Politiet registrerede kvinderne, hvor nogle var egentlige prostituerede, som stod i politiretslister over ”offentlige fruentimmere”. Disse havde bl.a. pligt til, at underkaste sig regelmæssige lægetilsyn. Andre drev tvivlsomme erhverv, f.eks. som sangerinder, logiværtinder og lignende.

På billedernes bagsider findes der i de fleste tilfælde korte optegnelser med navn, fødselsdata og baggrund. Her ser man at kvinderne ikke kun kommer fra København, men fra hele landet. 32 portrætter har desværre ingen tekst og kan derfor ikke umiddelbart identificeres.

Billederne er optaget af forskellige fotografer og på forskellige tidspunkter, hvorfor det må formodes at de er indleveret til politiet af de pågældende kvinder selv – eftersigende i forbindelse med at de lod sig udskrive af protokollen over offentlige fruentimmere. Oplysninger om fotograferne har i mange tilfælde været med til at give en ca. tidsangivelse for optagelsen eller i hvert fald yderårene for en given periode,
hvor billedet er optaget.

Ved registreringen af portrætterne, har vi foruden hele bagsideteksten også noteret fotografernes navne og adresser og tilføjet den datering som Bjørn Ochsner angiver i sit værk: “Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920”, udgivet 1968 på Bibliotekscentralens Forlag.

Som så meget andet kildemateriale fra Københavns Politi er der også i arkivalierne vedr. registreringerne af de offentlige fruentimmere desværre gået en del tabt. Fx findes der kun journaler bevaret for perioden 1828-1848 og 1863-1864, protokol over løsagtige kvinder 1833-1842, observations-protokoller 1843-1863, 1865-1868 m.v.
De fleste journaler og protokoller har navneregistre.

På de fleste billedbagsider er et litra og nummer angivet, hvilket henviser til journaler, som ikke længere eksisterer.

Udover de ovennævnte protokolrækker er der bevaret flere rækker af sager, hvortil der ikke findes indgange eller navneregistre. Det drejer sig om 5 rækker som i alt består af 46 pakker og som samlet dækker perioden 1833-1906. Her ser det også ud til at en del sager må være gået tabt, men der ses dog til sammen lidt mere end 4000 sager. Til alle disse sager har vi udarbejdet et navne-register specielt til denne cd. Et enkelt portræt fandt vi mellem sagerne og dette er naturligvis medtaget, så der faktisk er 219 portrætfoto.

At der kan forekomme fejl i kildematerialet kan vi naturligvis ikke garderer os imod, f.eks. vil stavningen af navne ofte være varierende selv når den samme person findes i flere kilder. Desuden kan vi nok heller ikke frasige os, at der kan være sket tastefejl under arbejdet og trods en ihærdig korrektur, vil vi ikke kunne garantere at der ikke forekommer fejl. Hvis man finder fejl eller har supplerende oplysninger vil vi gerne informeres.
Dette kan gøres på e-mail: janhb@mail.danbbs.dk