Slægtskursus

Slægtsforskning på Tisvilde Højskole 2020

Kursus på Tisvilde Højskole 30. oktober – 1. november 2020.

Pris: 3195.- Tillæg for enkeltværelse kr. 250.-
Ophold er inkl. fuld pension.
Ankomst kl. 14.00 og afrejse kl. 18.00 (hvis du ikke ønsker aftensmad skal det meddeles)

Fredag d. 30. oktober
Ankomst med kaffe og bolle 14.00

Kl. 14.00 Velkomst ved forstander Mogens Johannesen og Gitte B. Høstbo

Kl. 15.00 – 17.00  Professor i historie på Aalborg Universitet, Poul Duedahl “De kellerske anstalter”. Billeder fra en anden verden. De Kellerske Anstalters historie. De Kellerske Anstalter var i mange år navnet på Danmarks største institution for udviklingshæmmede. Eller åndssvage som de blev kaldt. Institutionen kom til verden i 1865 i en baggård i det indre København, men fik hurtigt vokseværk, og inden århundredet var omme var stenbroen byttet ud med et omfattende anstaltskompleks i Brejning mellem Vejle og Fredericia. De paladsagtige bygninger blev i årenes løb et hjem for mere end 13.000 patienter, og Danmark et foregangsland, når det gjaldt systematisk indsamling, overvågning og sterilisation af åndssvage. De Kellerske Anstalter var, med sine isolerede filialer på Livø og Sprogø, den institution som politikere og læger gerne holdt frem som forbillede for resten af Europa. Et bevis på hvor humant Danmark var. Men institutionen skabte ikke kun forbedrede forhold for nogle af landets svageste borgere. Den var også var udtryk for et samfundsmæssigt fravalg og med til at gøre et stadigt bredere spektrum af mennesker til afvigere. I sine velmagtsdage rummede anstalten mennesker, som man i dag ikke ville drømme om at institutionalisere, inklusiv en far til en dansk statsminister. I 1990 blev institutionen nedlagt. Det siges, at graden af et lands ”civiliserthed” kan måles på, hvordan det behandler sine afvigere. Hvis det er sandt, så er historien om De Kellerske Anstalter et stykke enestående danmarkshistorie. Foredraget bygger på en bog af samme navn, der udkom sidste år. Poul Duedahl er professor i historie på Aalborg Universitet.

kl. 18.00  Kold/varm buffet

Kl. 19.00 Seniorakivar på Rigsarkivet Michael Dupont – ”Faderkabssager, Fattighjælp og plejebørn”. Alle slægtsforskere har uægte børn blandt deres aner, men mange kender ikke mulighederne for at finde oplysninger om den “udlagte barnefar” og hans forhold til den ugifte mor. Vi skal se på, hvad faderskabssager er, hvordan man finder dem, og hvad de indeholder. Meget af dette materiale findes nu på internettet. Mange er stødt på plejebørn i deres slægt. Fattigvæsenet tog sig oprindelig af plejebørn, men først i 1888 kom en lov om tilsyn med plejebørn og godkendelse af plejeforældre. Børneloven fra 1905, som også indeholdt regler om værgerådene (senere børneværnet), skulle både beskytte samfundet, men samtidig tage hånd om børn, der ikke fik en ordentlig opvækst. Foredraget kommer ind på arkivalier og viser, hvordan du selv kan finde oplysninger om dine forfædre. Vi skal bl.a. se på Fødselsstiftelsens plejeprotokoller, også kendt som udsætterprotokollerne.

Kl. 21.00  Kaffe/te og kage

Lørdag d. 31. oktober
Kl. 8.00 Morgenmad

Kl. 9.30 Morgensang

Kl. 10.00 Erik Kann, Kommunikationskonsulent ved Rigshospitalets Øjenklinik, Cand.mag. “Lovgivning til beskyttelse af børn”. I 1888 og 1895 gennemførtes for første gang i Danmark en samlet lovgivning om tilsyn med plejebørn. Lovgivningen fastsatte regler ikke bare for kontrol med de børn, der var anbragt i pleje men også for godkendelse af plejeforældrene. Med afsæt i de to love får du et indblik i den hverdag, som de love skulle administrere: Hvordan foregik kontrollen helt praktisk, hvilke kriterier blev plejeforældre godkendt efter, hvad skete der med børnene, når de ikke længere kunne være i pleje, hvilke diskussioner havde man i sognerådene osv., osv.? Supplerende giver foredraget et historisk overblik over de samfundsmæssige tiltag til beskyttelse af børn fra begyndelse af 1800-tallet og frem til sociallovgivningen i 1933. Det hele er underbygget af massevis af praktiske eksempler og anvisninger på de kilder, du kan anvende i din slægtsforskning.

Kl.12.00 Frokost

Kl. 13.15  Erik Kann, Kommunikationskonsulent ved Rigshospitalets Øjenklinik, Cand.mag. “Når hensynet til barnets Forbedring eller til at hindre dets sædelig Fordærvelse kræver….” Ordene stammer fra §10 i den såkaldte Værgerådslov fra 1905. Loven skabte det formelle juridiske grundlag for et offentligt tilsyn med og regulering af børns vilkår i Danmark, en regulering som i sidste ende kunne ende med tvangsfjernelse af de børn, der ikke passede ind i de statslige ordentlighedsprincipper. Det administrative omdrejningspunkt var dels værgeråd i alle danske kommuner, dels de såkaldte overværgeråd, som bl.a. skulle på banen, førend en tvangsfjernelse kunne gennemføres. I foredraget hører du om den familiepolitiske baggrund for indførelsen af værgeråd, du hører om den praktiske administration af ordningen, og gennem en masse praktiske eksempler får du viden om, hvorledes du kan arbejde med arkivalierne.

Kl. 15.00  Kaffe/te og kage

Kl. 15.30 Egen tid

Kl. 18.00  Festmiddag

Kl. 20.00.00 Kvartetten Glarmesteren og han svende. Viser om håndværkere, gårdsangere og sømænd er på programmet, når kvartetten ”spiller glad og festlig og folkelig musik – lige til at lytte til, synge med på eller danse til. Anita Bondy og kvartetten fortæller imellem sangene om navernes liv og når unge efter konfirmationstiden skulle en tur på valsen. En aften med sang og livsglæde.

Kl. 20.45  Kaffe/te og kage og Glarmesteren fortsætter

Søndag d. 1. november
Kl. 8.00 Morgenmad

Kl. 9.30 Morgensang

Kl. 10.00  Journalist i DR Jakob Skaaning, “Fra tugthus til rød stue”. Vi skal på en tur gennem den offentlige børnepasnings historie og undervejs gøre holdt ved de vigtigste nyskabelser og ved de personer, der har formet børnenes liv i institutionerne. Foredragsholder er Jakob Skaaning, der er tidligere undersøgende journalist i DR (nu Zetland) og desuden stærkt historisk interesseret.

Kl. 12.00  Kold/varm buffet

Kl. 13.30  Peter Wodskou, Arkivregistrator ved Rigsarkivet, ”Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner”. Historier fra egen slægtsforskning hvor eksemplerne tager udgangspunkt i aner, som i første omgang syntes umulige at komme videre med. Men ved ihærdig søgen i mindre benyttede arkivfonds er det lykkedes at finde nye – både spændende og bevægende – oplysninger til slægtshistorien.

Kl. 14.30  Kaffe/te og kage

Kl. 15.30  Kort evaluering

Kl. 16.00 Workshop

Kl. 18.00 Kold / varm buffe og herefter farvel og tak (ønsker du ikke maden med bedes det meddeles)

Når vi har sunget morgensangen – er I velkommen til at fortælle ca 10 minutter om noget der rør sig og det gerne om slægtsforskning, eller hvis I har noget I har fundet som I absolut ikke kan holde tilbage – så fortæl gerne om det for os alle sammen.

Husk medbring din egen computer.

Kursusleder Gitte Bergendorff Høstbo
mail; janhb@mail.danbbs.dk Mobil: 61454434
www.genealogisk-forlag.dk

Tisvilde Højskole
Juelsgårdsvej 1-5,3
230 Tisvilde
Tlf: 4870 7636, ma. – tors. kl. 10 -14
Tisvildehoejskole@gmail.com
www.tisvildehoejskole.dk