Billedbaser i Danmark

Billeder fra Sall-Data
Dansk Folkemindesamlings billedarkiv
Danske billeder – historisk billedarkiv
Det Kgl. Bibliotek
Gamle Odense-billeder
Henrich Tønnies billedsamling
Nordjyllands Kulturhistoriske Søgebase
Post & Telegrafmuseets Portrætsamling
Søfartsmuseet i Helsingør
Ukendte billeder
Vartov-Arkivet
Aagårds billeder / Kolding Stadsarkiv