Danmark

Adelsslægter
Amt – Herred – Sogne
Arkivalieronline (De danske kirkebøger på Internettet)
Avis-digitalisering
Bertel Thorvaldsens Brevarkiv
Blekinge-aner
Borgerlige vielser i Københavns Amt 1923-1961 (Vejledning)
Borgelige ægteskabsbøger 1923-1961 (Søgning i arkivalieronline.dk)
Borgerlige vielser i Danmark 1851-1961 (Via Family Search)
Brygger Jacobsens familie-arkiv online
DAISY
Dansk Demografisk Database
Dansk Folkemindesamling
Danske aner (Danish Family Search)
Danske kalendre (år 1500-2099)
Dansk KirkegårdsIndex
Danske skippere og skibe
Dansk Vestindiske Øer – Kilder til historien (RIGSARKIVET)
Dannebrogsmændene fra 1864
Database over borgere i Esbjerg
Den Slesvigske Bogsamling (1591-1880)
Det Danske Udvandrerarkiv
DK-gravsten
Dødsannoncer i Danmark
Dødsattester
Esbjergs Byhistoriske Arkiv
Faldne i krigen 1848 – 1864
Findgravsted.dk 
Fynske aner
Fæster og Skifter
Gotisk skrift – ny lærebog fra 2013
Gravsten og Epitaler
Grønlandske kirkebøger på Internettet
Historisk Samling fra Besættelsestiden 1940-1945
Illegale blade fra besættelsestiden
Immigrantmuseet (Furesø Museer)
Indvandrerhistoriske databaser
Jødisk Genealogisk Selskab
Kapere
Kildepakken 1864
Krabsen (stednavne)
Kraks vejvisere
Kort og Matrikelstyrelsen
Københavns Hovedstadsarkiver
Københavns Stadsarkiv – Guide til slægtsforskere
Københavns Stadsarkiv – Kilder på Nettet
København – Begravelsesprotokoller
København – Erindringer
København – Fattigvæsen
København – Kort og Tegninger
København – Politiets Mandtaller
København – Politiets Registerblade
Købstadskort
Købstæder
Landsbyhistorier
Modstandsdatabasen (Frihedsmuseet)
Lægdsruller. en kort vejledning om disse
Lægdsruller
Laegdsruller.dk
Nyboders Mindestuer
Nygårds sedler
NordGen
Odense-databasen
Politiets Registerblade
Post- og Telegrammuseets portrætsamling
Sejrs Sedler – historier fra det gamle Aarhus
Rakker.dk
Skifte- og fæsteuddrag
Slægtsforskning over Øresund
Soldater – faldne, sårede og savnede. Fotos og arkivalier
Startsiden – Slægtsforskning
Stednavne-database
Søulykker
Tyendeprotokoller
Udkigsposten – Maritim- og Søfartshistorisk portal (Facebook)
Øresunds-Tolden
Aagaards Billeder / Kolding Stadsarkiv
1300 Veteraner fra krigen 1864, fra Ringkøbing Amt – (Åbnes som dokument)

Digitale kilder til faldne, sårede, savnede soldater samt krigsfanger