Fonde i Danmark

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
Bente Klercke-fonden
Carlsbergfondet
KJEMS-fonden
Ove Mellerups Mindefond
Velux Fonden