2. Aalborg Byfoged af mandlige og kvindelige forbrydere fra perioden 1897-1918

kr. 50.00

Fornavne:
Efternavn:
Fødselsdato:
Fødested:
Domsnr./Stamnr.:
Arkivskaber:
Arkivserie:
Kategori:

Beskrivelse

Fotografiportrætter fra Aalborg Byfoged af mandlige og kvindelige forbrydere fra perioden 1897-1918.

CD’en indeholder 1300 fotos af mænd og kvinder, som befinder sig i otte album (1897-1918) samlet af Aalborg Byfoged. Albummene befinder sig i dag på Landsarkivet for Nørrejylland. Disse mænd og kvinder som er portrætteret til identifikation af Aalborg Byfoged kommer fra mange steder i landet, men også udlændinge er repræsenteret. Til billederne i de otte album er der noteret optegnelser om navn, fødselsdata og oplysninger om dom, straf osv.
På CD’en er medtaget alle stamdata, således at de enkelte personer kan identificeres samt oplysninger om antallet af tidligere domme.
Alle fotografierne er optaget af fotograf Ernst Frederik Göpel (1862-1919). Om ham og flere af forbryderne kan der læses om i den store flotte artikel, der er at finde som supplement på CD’en, der er skrevet af Poul Duedahl.

Udgivet af Genealogisk Forlag
v/ Peter Wodskou og Gitte Bergendorff Høstbo

ISBN 978-87-92434-04-3

Pris: 50.- kr + porto

Fotos fra CD’erne sælges også separat som TIFF-fil eller JPEG-fil, hvis enkelt-fotos ønskes. Pris. 25.- kr. stk.