Carl Lauritz Jengel

Fornavne: Carl Lauritz
Efternavn: Jengel
Fødselsdato:
Fødested: Ribe
Domsnr./Stamnr.: 1850-03-11
Arkivskaber: Kbh.'s Politi. 2. politiinspektorat
Arkivserie: Forbryderalbum 1863-1868

Beskrivelse

“Carl Lauritz Jengel, født i Ribe, hjemmeh: i Kbhvn:m har lært Murprofessionen; her tilbragt mange Aar i Fængsel og Straffeanstalten for Tyveri; sidst ved Hstr: Dom af 11/3 50 tilkjendt Fæstningsarbeide paa Livstid for Undragelse fra Fæstningen og Tyveri, benaadet ved Kgl: Res: af 4/4 66 under særlige Betingelser. 189”. [På bagsiden af billedet ser det ud som hans efternavn er Tengel, men ifølge navnere-gistret hedder han Jengel] [Billedet var fejlagtigt placeret på pladsen for foto nr. 157]