Christian Frederik Knudsen

Fornavne: Christian Frederik
Efternavn: Knudsen
Fødselsdato: 1839-08-27
Fødested: Assens
Domsnr./Stamnr.:
Arkivskaber: Kbh.'s Politi. 2. politiinspektorat
Arkivserie: Forbryderalbum 1863-1868

Beskrivelse

“Christian Frederik Knudsen, født i Assens 27/8 39; er Sømand; er straffet for Tyveri af med 6 Aars Forbdh: og anholdt i Kbhvn d: 17/8 65 for en Deel natlige Indbrudstyverier, navnlig ved Indstigning igjennem Vinduer; et godmodigt, letsindigt Menneske og en uhyre behændig Tyv; han klavrer som en Kat og er smidig som en Aal. 118”. [1865]