Hans Frederik Ferdinand W. Lohse

Fornavne: Hans Frederik Ferdinand W.
Efternavn: Lohse
Fødselsdato: 1825-06-04
Fødested: København
Domsnr./Stamnr.: 1862-08-27
Arkivskaber: Kbh.'s Politi. 2. politiinspektorat
Arkivserie: Forbryderalbum 1863-1868

Beskrivelse

“Hans Frederik Ferd: W: Lohse, født i Kbhvn: 4/6 25, er Arbeidsmand; er straffet senest med 3 Aars Forbedringshusarbeide; ifølge Høiesteretsdom af 27/8 62, for røverisk Overfald; straffet oftere tidligere, deels for Tyveri og deels for Overfald og Opsætsighed mod Politiet og andre Myndigheder. En drikfældig, raa, brutal Karl, der er meget farlig for Samfundet. – 124”. [1865]