Jens Frederik Vilhelm Larsen

Fornavne: Jens Frederik Vilhelm
Efternavn: Larsen
Fødselsdato: 1846-05-20
Fødested: København
Domsnr./Stamnr.: 1862-05-20
Arkivskaber: Kbh.'s Politi. 2. politiinspektorat
Arkivserie: Forbryderalbum 1863-1868

Beskrivelse

“Jens Fred: Vilh: Larsen født i Kbhvn: 20/5 46, er Opvarter og Murhaandlanger; straffet første Gang ifølge Krim: og Pltr: Dom af 20/5 62 med 6 Aars Forbharb: for flere dristige Indbrud og andre Tyverier, ved Brud og ved Indstigning gjennem Vinduer; han synes at være et godmodigt vildfarent ungt Menneske. 150”. [1865]