Jens Pedersen Halling

Fornavne: Jens Pedersen
Efternavn: Halling
Fødselsdato: 1847-08-13
Fødested: Nødager sogn, Stabrand, Djurs Sønder herred, Randers amt
Domsnr./Stamnr.:
Arkivskaber: Randers Byfoged. B-395 7213
Arkivserie: Forbryderalbum 1880-1895 (Fotografier, bilag til straffesager 1850-1919)

Beskrivelse

Forside: “Jens Pedersen Halling 1424/1881. Meddelagtighed i Giftmord, vend om”. Bagside: Rougsø m.fl Herreders Extraretsdom idømt 10 Aars Tugthusarbeide. Ved Overretten og Høiesteretten dømt fra Livet. Ved Kgl Reskript: forandret til Tugthusarbeide paa Livstid. Album: “1424 – 1881. Jens Pedersen Halling. Medd: i fornævnte Forbrydelse ved Underretten idømt Tugthusarbeide i 10 Aar, ved Over og Høiesteret idømt Livsstraf. Kgl Res: benaadet med Tugthusarbeide paa Livstid”. Fotograf: Niepce, Daguerre, Talbot.