Johan Henrik Rose

Fornavne: Johan Henrik
Efternavn: Rose
Fødselsdato: 1832
Fødested: København
Domsnr./Stamnr.:
Arkivskaber: Kbh.'s Politi. 2. politiinspektorat
Arkivserie: Forbryderalbum 1863-1868

Beskrivelse

“Johan Henrik Rose, født i Kbhvn: 1832; har været straffet med 6 Aars Tugthusarbeide for Tyveri, er 2 Gange frifunden for videre Tiltale oghar været ofte arresteret som mistænkt; er en fiffig Leilighedstyv og en snedig udlært Benægter, som ikke giver fortabt selv om Kniven er ham paa Struben. 166”. [1865]