Ludvig Frederik And. Sandbeck

Fornavne: Ludvig Frederik And.
Efternavn: Sandbeck
Fødselsdato: 1818-05-07
Fødested: København
Domsnr./Stamnr.:
Arkivskaber: Kbh.'s Politi. 2. politiinspektorat
Arkivserie: Forbryderalbum 1863-1868

Beskrivelse

“Ludvig Fred: And: Sandbeck, født i Kbhvn: 7/5 1818, har lært Mølleriet, har været Skriver og Soldat flere Gange baaet her og i Hamborg. Straffet for Tyveri 3 Gange, senest med 2 Aars Forbedringshusarbeide. En udpræget Vagabondnatur 167”. [Foto nr. 167 var fejlagtigt placeret på pladsen for foto nr. 179] [1865]